Kommuneinfo

Informasjon om JOYMO til kommunen.

For å forenkle prosessen med installasjon av JOYMOs system, har JOYMO laget denne særskilte informasjon rettet mot kommunen. JOYMO oppfordrer klubben til å avklare installasjon av systemet med ansvarlig for idrettsanlegg i kommunen.

Kort om JOYMO

JOYMO er en norsk innovasjon som ble etablert i 2017 og er lokalisert på Forskningsparken i Oslo. Vi har utviklet en livestreaming- og videoanalyseplattform for norsk idrett og samarbeider med klubber/idrettslag, særforbund og Norges idrettsforbund. JOYMO har også partnerskap med blant annet Norway cup, Gothia cup, Thon Hotels. I dag leaser omtrent 80 klubber over hele Norge JOYMOs system i minimum 3 år.

Klubben kan ved bruk av JOYMOs ubemannede system få økte inntekter ved å livestreame kamper eller arrangementer og dele med de som ikke kan være til stede. Trenere kan benytte et brukervennlig analyseverktøy i en lukket gruppe med spillere for å forsterke idrettsgleden og heve kompetansen. JOYMO kvalitetssikrer at klubbens ansvarlige admin og trenere får opplæring for bruk av systemet. Det er klubben og/eller respektive særforbund som eier alle rettigheter til data, innhold og opptak som er produsert ved bruk av JOYMOs tjenester.

 

JOYMO i idrettsanlegget

  • Systemet brukes til spillerutvikling og livestreaming
  • Lisensierte administratorer- og trenere har unike brukernavn og passord, slik at ingen uvedkommende får tilgang til systemet. Trenere og administratorer kan skru AV/PÅ Livecasteren.
  • Et synlig skilt i hallen: «På denne banen er det installert JOYMO LiveCaster».
  • Systemet/LiveCasteren kan kun brukes av trenere og administratorer som har fått opplæring av JOYMO
  • Livescasteren er kun PÅ når det lyser et grønt lys, og ved alle andre tilfeller er Livecasteren AV.
  • Kontakt klubben eller JOYMO dersom du har spørsmål. Systemet er kun i bruk ved trening eller kamp.

Find out more

Tekniske Spesifikasjoner og IT-krav

Kvalitet: Filmer i 4K, 180 grader, Full HD.

Tilkobling: Wi-FI, 4G, bredbånd.

Kontroll: Lagets egen publiseringsplattform hvor alle filmopptak blir lagret. Kameraet må ha tilgang til internett og porter må være åpne. Strømuttaket må være utilgjengelig for allmennheten.

Krav vedr. internett: Kapasitetskrav Minimum Anbefalt Nedlastning 5 Mbps 10 Mbps Opplastning. For at produktet skal fungere må nettverket tillate trafikk til følgende destinasjoner:

DNS *.joymo.no *.joymo.com Rtmp s3.amazonaws.com cloudfunctions.net
Port All All 1935 80, 443 443
Back to contents list
Installasjon - Bygg / Anlegg

JOYMO krever tillatelse til å utføre installasjon, fra eieren av idrettsanlegget. JOYMO kan etter forespørsel oversende alle detaljer i installasjonspakken. En JOYMO-installasjon består av følgende: Montasje av injektor, styringsskap og kamera på tre/betongvegg, stolpe, bjelke eller påle. Innebærer minimale inngrep.

Back to contents list
GDPR - Retningslinjer og Policy

En utfordring i idretten er at stadig flere filmer konkurranser o.l. og legger disse opptakene direkte ut på sosiale medier, uten samtykke fra spillere. Ved bruk av JOYMOs installerte system i idrettsanlegget til klubben, vil dette sikre at klubben eier alle rettigheter til opptak, data og innhold, samt innehar et lukket system (JOYMO COACH) for trener og spillere. JOYMO har informert Datatilsynet om systemet og om JOYMOs policy. NIF har gjennomgått JOYMOs prosesser og dokumentasjon. Til slutt er det klubben som har hovedansvaret for oppfølgingen av retningslinjene vedr. GDPR. JOYMO henviser til NIF vedr. GDPR og retningslinjer for klubben: NIFs retningslinjerRetningslinjer for publisering av bilder og film: https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/retningslinjer-for-publisering-av-bilder-og-film-av-barn/ Behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten: https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/behandling-av-personopplysninger-og-informasjonssikkerhet-i-idretten/

Back to contents list

Kontakt JOYMO

JOYMOs system samt krav for internett i idrettsanlegget

Tengel Lothe, Manager Installations and Service:

tengel@joymo.no  47 05 41 63

JOYMO og hvordan vi jobber med klubbene for å generere inntekt tilbake klubben

Sverre Aarsand, Seniorrådgiver / Customer Development Manager:

sverre@joymo.no  41 90 00 51